gallery/logo1_leeuwenadvies_1800col

BELASTINGAANGIFTE

 

 

 

Mocht u van onze dienstverlening gebruik willen maken dan graag de stukken in 1x compleet en als PDF aanleveren via info@LeeuwenAdvies

 

Als extra service kunt u ook alles in een gesloten envelope bij Ton Bos makelaardij afgeven. Lukt dit niet of heeft u liever dat wij langs komen, geen probleem, alleen wordt er dan €15,- huisbezoektoeslag in rekening gebracht.

 

Voor de verschillende werkzaamheden worden de volgende tarieven gehanteerd: 
 

 

­

 

 

­

­

gallery/tabel

Hieronder vindt u het  overzicht van zaken die wij nodig hebben voor het juist verzorgen van uw aangifte.
 

PROCEDURE

 

* Bij extra arbeidsintensieve aangiftes kan er bovenop het standaardtarief een toeslag komen. U moet hierbij denken aan: echtscheidingssituaties, bijleenregeling, lijfrenteproblematiek, werken in het buitenland e.d. Indien dit van toepassing is geven wij dit tijdig bij u aan.

 • Gezinssamenstelling en informatie over de individuele personen (o.a. naam, geboortedatum, burgerlijke staat, burgerservicenummer)
 • Digid inlogcodes
 • Jaaropgave(s) loon / uitkeringen (pensioen, lijfrente, AOW, WAO, alimentatie, enzovoorts)
 • Opgave winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden
 • Overzichten van bankrekeningen (jaaropgaven)Jaaropgave hypotheek (betaalde rente en totale hypothecaire schuld)
 • WOZ waarde van uw huis (beschikking gemeente)
 • Bij aan- en/of verkoop van een huis alle gemaakte kosten, koopakte, hypotheekakte en rekeningen notaris
 • Buitengewone lasten zoals niet vergoede begrafeniskosten en niet vergoede zorgkosten (medicijnen, bril, lenzen, enz.)
 • Studiekosten
 • Gedane giften
 • Ontvangen schenkingen
 • Deelname levensloopregeling
 • Betaalde premie lijfrente en A factor (pensioenaangroei)
 • Betaalde alimentatie voor kind en/of ex-partner (uitgesplitst met gegevens betrokkene)
 • Eventuele gegevens auto van de zaak 
 • Een eventuele ontvangen voorlopige aanslag (voorlopige teruggaaf) 
 • Overige financiële lasten of baten welke mogelijk betrekking hebben op de belastingaangifte

De aangifte inkomstenbelasting is voor veel mensen jaarlijks een terugkerende bron van ergernis.

 

Wij verzorgen uw aangifte,  

snel, deskundig en tegen een schappelijk tarief.

gallery/belastingdienst1

Ook kunnen wij u op diverse terreinen van belasting-advies voorzien, denk aan het kopen van  een huis, scheiding, emigratie of schenkingen.