gallery/logo1_leeuwenadvies_1800col


In ons land is er een drietrapsraket voor wat betreft de opbouw van de pensioenen onder de pensioen-paraplu, Staatpensioen, Werkgeverspensioen, Privé pensioen. Binnen de AOW wordt door de overheid het Staatspensioen geregeld.

 

Het Werkgeverspensioen wordt in de regel opge-bouwd wanneer men een vaste dienstbetrekking heeft. Voor veel werknemers is een werkgeverspen-sioen een aantrekkelijke vorm om vermogen voor later op te bouwen. In een aantal gevallen betaalt de werkgever immers (een deel van) de premie voor u en is er sprake van fiscaal voordeel.

 

Indien Staatspensioen en Werkgeverspensioen ontoereikend zijn, kan men daarnaast kiezen voor een Privé pensioen. Een pensioen in eigen beheer. Een aantrekkelijke vorm om op individuele basis extra vermogen op te bouwen is bijvoorbeeld de lijfrente. De lijfrente is een levensverzekering of een geblokkeerde bankspaarrekening waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen. Bovendien is de lijfrente veelal fiscaal aantrekkelijk.

 

U moet hierbij wel letten op de kosten in het product, zodat u een woekerpolis kunt voorkomen. Niet iedere lijfrente is gelijk, vandaar dat ook hier een goed advies onontbeerlijk is. Uw onafhankelijke adviseur heeft de kennis om uw pensioen¬situatie te analyseren en met u uw wensen en verwachtingen te bespreken.
 

Sparen heeft de laatste jaren weer flink aan populariteit gewonnen. Dat is in turbulente beurstijden niet vreemd, want sparen is in al zijn eenvoud de meest simpele manier om aan vermogensopbouw te doen. Nadeel is echter de momenteel geringe rente vergoeding, toch zijn er nog diverse mogelijkheden waaruit u kunt kiezen.  reden waarom zelfs hier goed advies onontbeerlijk is. Wilt u uw geld gewoon laten groeien op een renterekening of wilt u uw geld toch beleggen in vastrentende fondsen?

Met een belegging loopt u bepaalde risico’s. U kunt immers, hoewel niemand dat nastreeft, ook een negatief rendement behalen. Het is belangrijk om van tevoren te bepalen wat voor risico’s u daarmee loopt. Kunt u het zich wel veroorloven uw inleg of een deel daarvan te verliezen?

Deze onzekerheden bemoeilijken het maken van een persoonlijk financieel plan. Om onzekerheden uit te bannen, kunt u een kapitaalverzekering met een gegarandeerde uitkering afsluiten. U weet dan precies welk kapitaal u na een bepaalde periode in handen krijgt. De verzekeraar draait in een dergelijk geval op voor de kosten indien het rendement onverhoopt tegenvalt. Hiervoor betaalt u wel een prijs, de kosten drukken immers op de opbrengst. Bovendien belegt de verzekeraar in vastrentende waarden (beleggingen met een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd) als deposito’s en staatsobligaties, die door de bank genomen iets minder rendement opleveren.

Sparen beleggen en kredieten

 

gallery/vrouw het grijpen geld
gallery/hamer die de witte piggy bank van china breekt
gallery/euro en muntstukken

Sparen

gallery/plastic verband op gebarsten piggy bank

Pensioen & lijfrente

Kapitaalverzekering


 

Denkt u aan uw (financiële) toekomst? Dan is het aannemelijk dat u ideeën en vragen heeft over uw plannen omtrent speren en beleggen. Wij wisselen al jaren kennis en praktijkervaring uit met onze relaties, zowel particulieren als ondernemers. Met deze ervaring inspireren we u graag tijdens een vrijblijvend gesprek en helpen we u verder met uw vraagstuk. Uw onafhankelijke adviseur kan samen met u nagaan hoe uw inkomen na pensioendatum er uit gaat zien, zodat u tijdig iets kunt doen om uw inkomen na pensioendatum te verbeteren.­

Wilt u geld lenen voor een grote uitgave zoals een auto of verbouwing? Bent u op zoek naar een besparing op uw reeds bestaande lening(en)? Of wilt u extra bestedingsruimte voor onvoorziene toekomstige uitgaven? Wat uw leenwens ook is, wij onderzoeken, in samenwerking met een van onze partners, graag uw mogelijkheden.

Krediet

gallery/stapel muntstukken
gallery/bedrijfs bouwstenen
gallery/europees muntstuk
gallery/verfrommelde amerikaanse dollarrekening op rode grafiek van economisch verlies
gallery/het geld van de vrouwenholding2
gallery/de witte piggy bank van china
gallery/euro rekeningen2
gallery/leeuw_links