gallery/logo1_leeuwenadvies_1800col
Zakelijk verzekeringen

 

Iedere ondernemer wil goed verzekerd zijn, maar daar hangt vaak een flink prijskaartje aan. Wij gaan met u in overleg en brengen uw risico’s in kaart, hierop zoeken wij uit wat de te maken kosten zijn en u beslist zelf wat te verzekeren en welk risico acceptabel is.
Voor de meeste zakenlijke verzekering werken wij op “netto”-tarieven. Dus geen provisies van leveranciers, wij werken tenslotte voor u. Wij factureren onze op maat gemaakte dienstverlening tegen een vast tarief of tegen een afgesproken uurloon. Dit is helder en duidelijk en scheelt u heel veel premie in uw maandlasten. Een ondernemer is iemand, die bereid is te investeren om daarmee, met eigen visie en kunde inkomen te verwerven. Dat dit niet zonder risico is, is voor iedereen duidelijk.

 

 

 

 

gallery/mensen

Als zelfstandige heeft u bij ziekte niets om op terug te vallen daarom is een arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV) een vereiste. Deze zorgt ervoor dat uw inkomen op het gewenste minimum niveau blijft mocht u toch onverhoopt ziek worden. Deze AOV is geen goedkope verzekering, dat komt omdat de kans bestaat dat verzekeraars, misschien zelfs tot uw pensioendatum, ieder jaar een forse uitkering zullen moeten doen. Toch zijn er een flink aantal variabele om de premies betaalbaar te houden:

Wachttijd Indien u de eerste paar weken of maanden van uw ziekte geen uitkering nodig heeft, kan dat aanzienlijk in de premie schelen.                                       

Gangbare arbeid Wanneer de verzekeraar bij het beoordelen van de vraag hoe 'ongeschikt' u bent arbeid te verrichten mag kijken naar de vraag wat u nog wel kunt, kan dat een prettige korting opleveren in de premie. U dient zich dan wel te realiseren, dat u dan niet snel arbeidsongeschikt zult zijn. Want er zal vaak nog veel zijn, dat u nog kunt doen. Het is echter wel de goedkoopste variant. (UWV variant)         

Passende arbeid Hier wordt bij het beoordelen van de vraag hoeveel u nog kunt werken met name ook gekeken naar uw opleiding en ervaring. Iets minder korting, maar wel een zwaardere dekking.        

Beroepsongeschiktheid Is dat meeverzekerd, dan bent u al arbeidsongeschikt wanneer u om medische reden uw huidig beroep niet meer kunt uitoefenen. De kostbaarste variant, maar wel veruit de beste.

Goede raad is duur, zegt men wel eens. Dat geldt zeker voor een AOV. Het is een verzekering met relatief hoge premies, zeker als u al een oudere polis heeft, want hierop zit ieder jaar nog een opslag aan provisie van vaak 25% voor uw oude adviseur.  Waar het allemaal om draait is het behoud van uw onderneming bij ziekte. Hoe overleeft uw onderneming wanneer u langdurig ziek wordt, en u uw inkomsten in één klap kwijt bent, met alle gevolgen voor het gezin vandien. Vandaar de vraag wat wel of niet te verzekeren? Het hele Aov traject bieden wij netto aan en tegen een vaste van te voren afgesproken tarief.

Ondernemer zijn betekent niet alleen risico's lopen en accepteren, het betekent met name (een deel van de) winst inzetten om meer winst te kunnen maken: investeren dus. Van veel van die investeringen kan een ondernemer langere tijd profijt hebben. De fiscus gaat er dan ook van uit, dat die 'open bezittingen' als bedrijfsvermogen op de balans tot uitdrukking komen. Denk bijvoorbeeld aan de voorraden, de gebouwen, uw wagenpark, de debiteuren, kortom: alles wat waarde heeft.

De juiste verzekerde bedragen
Bij het vaststellen van de juiste verzekerde waardes dient aansluiting gezocht te worden bij de praktijk. En hoe sneller uw onderneming groeit, hoe vaker wij met u om de tafel zullen zitten.
Denk hierbij aan:

• actuele waarde van uw bedrijfsinventaris (en evt. het huurdersbelang)
• de werkelijke goederenvoorraad
• de gebouwen
• het wagenpark
• de debiteurenvoorraad
• kasgeld
• etc.

Verder dient u ook nog rekening te houden met uw bedrijfs en beroeps aansprakelijkheid, zakelijke rechtsbijstand en vele andere zaken.

Geen standaard oplossingen, wel maatwerk.

Ook hier geldt ondernemers verschillen, dus kunnen wij geen standaard oplossingen aanbieden. Voor u is het van belang te weten, dat wij er alles aan zullen doen om u te helpen ondernemer te zijn. Om u te helpen uw risico's aanvaardbaar te houden: calculeerbaar en vooral betaalbaar.

Ons werk is om u als ondernemer, met onze ondersteuning, te laten ondernemen.
De ondernemer neemt binnen de verzekeringswereld een heel bijzondere plaats in. Want een ondernemer is iemand die doorgaans bepaalde risico’s accepteert. Daar ben je immers ondernemer voor : winst maken door risico's te accepteren.
Een succesvolle ondernemer is dan ook vaak iemand, die een goede combinatie heeft weten te maken tussen investeringen, risico's en beleid.

Voor verzekeraars betekent dit, dat de verzekeringsoplossingen altijd uit dienen te gaan van die combinatie:

• welke investeringen zijn gedaan
• welke risico's zijn zelf draagbaar
• welk ondernemersbeleid heeft hier invloed op

Ons beleid is de risico’s, die u als ondernemer loopt, eerst in kaart te brengen. Samen met u na te gaan welke risico’s eigenlijk door u zelf beheersbaar gemaakt kunnen worden, welke niet. Welke koppelingen gemaakt kunnen worden met andere regelingen. En dat vervolgens nauwkeurig af te stemmen met uw accountant.

Verzekeren is prima, wat en tegen welke prijs?

De AOV

De bedrijfsschadeverzekeringen

gallery/persoon die in boek schrijft